Constructie Adviesbureau G en V Gardien en Vrolijk De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011)

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011

Eerste herziening, juli 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 De opdracht

Artikel 3 Vooronderzoek

Artikel 4 Vastlegging van de opdracht

Artikel 5 Werkzaamheden door anderen

Artikel 6 Aanstellen van meer dan een adviseur

Artikel 7 De adviseur als gemachtigde van de opdrachtgever

Artikel 8 Esthetische waarde

Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur

Artikel 12 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de adviseur voor toerekenbare tekortkomingen

Artikel 14 Schadevergoeding

Artikel 15 Omvang van de schadevergoeding

Artikel 16 Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

Artikel 17 Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding

Artikel 18 Opdrachtgever is consument

Artikel 19 Vertraging en onderbreking van de opdracht

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht

Artikel 21 Wijze van opzeggen

Artikel 22 Limitatieve regeling opzeggingsgronden

Artikel 23 Algemene verplichtingen van partijen na opzegging van de opdracht

Artikel 24 Opzegging van de opdracht zonder grond

Artikel 25 Gronden voor opzegging van de opdracht

Artikel 26 Vertraging en onderbreking

Artikel 27 Toerekenbaar tekortkomen

Artikel 28 Overmacht

Artikel 29 Onvermogen

Artikel 30 Wijziging rechts- of samenwerkingsvorm

Artikel 31 Overlijden

Artikel 32 Arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon

Artikel 33 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

Artikel 34 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

Artikel 35 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur

Artikel 36 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de adviseur

Artikel 37 Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur

Artikel 38 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur

Artikel 39 Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Artikel 40 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Artikel 41 Betalingsverplichting na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Artikel 42 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Artikel 43 Betalingsverplichting na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur

Artikel 44 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur

Artikel 45 Eigendom van documenten

Artikel 46 Rechten van de adviseur op het advies

Artikel 47 De uitvoering van het object

Artikel 48 Recht van herhaling van het advies

Artikel 49 Algemene bepalingen

Artikel 50 Advieskosten

Artikel 51 Bepaling van advieskosten

Artikel 52 Berekening als een percentage van de uitvoeringskosten

Artikel 53 Berekening op grondslag van bestede tijd

Artikel 54 Vaststelling vast bedrag

Artikel 55 Advieskosten in geval van aanpassingen en wijzigingen

Artikel 56 Betaling van advieskosten

Artikel 57 Toepasselijk recht

Artikel 58 Geschillen

Artikel 59 Vaststelling en depotDe Nieuwe Regeling (DNR) 2011, herziening juli 2013.


DNR 2011 is een uitgave van:


BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst

Jollemanhof 14

Postbus 19606
1000 GP Amsterdam

020 555 36 66

bna@bna.nl
www.bna.nl

Koninklijke NLingenieurs

Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus

Casuariestraat 11

Postbus 30442
2500 GK Den Haag

070 314 1868

info@NLingenieurs.nl
www.NLingenieurs.nlAuteurs DNR 2011

  • Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, hoogleraar bouwrecht en directeur van het Instituut voor Bouwrecht, Den Haag.
  • Vertegenwoordigers van BNA en NLingenieurs.

Redactie DNR 2011

BNA, Amsterdam
NLingenieurs, Den Haag
Marc Mijer, Ouderkerk aan de Amstel

Vormgeving
  • Reynoud Homan, Muiderberg
  • Krista Kolkman, Duiven

© BNA en NLingenieurs
Het staat gebruikers van de DNR 2011 vrij deze te gebruiken bij het aangaan van overeenkomsten.

Constructie Adviesbureau G&V bv heeft de DNR 2011 omwille van de toegankelijkheid niet alleen als pdf aan de website toegevoegd, maar heeft ervoor gekozen de 13 hoofdstukken van de De Nieuwe Regeling 2011 ook als webpagina’s te publiceren. Hiervoor is de gewijzigde druk juli 2013 (ISBN: 978-94-6228-189-9) gebruikt.